Concurs

“NOARK SUSȚINE ȘCOLILE PENTRU A-ȘI TRANSFORMA VISELE ÎN REALITATE”

Ediția a 2-a

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 1. Organizatorul concursului “NOARK susține școlile pentru a-și transforma visele în realitate” Ediția a 2-a este NOARK ELECTRIC S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bd. Tudor Vladimirescu 45, etaj 5, cod postal 050881, Bucuresti, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/13421/2011, având Cod Unic de Înregistrare 29327095 („Organizatorul” sau „NOARK ELECTRIC”).
  1. Organizatorul este, de asemenea, promitentul și furnizorul de (recompense) premii.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 • Organizatorul va desfășura în perioada 01.09.2023 - 16.01.2024 un concurs numit „ NOARK susține școlile pentru a-și transforma visele în realitate” Ediția a 2-a (denumit în continuare „concurs” sau „competiție”).
  • Prezentul Concurs este organizat strict pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Acest Concurs este deschis tuturor liceelor de profil electrotehnic din România, în limita locurilor disponibile, 28 școli. Înscrierea la concurs se face de către un cadru didactic care va reprezenta întreaga clasă de elevi mentionând doar numele elevilor din acea clasă, și va transmite către Organizator odată cu înscrierea în concurs notele de informare GDPR pentru Participant și toti elevii participanți semnate de părinți sau reprezentantul legal pentru prelucrarea datelor lor personale în scopul concursului și în scopuri de marketing si publicitate ale Organizatorului. Nota de informare este atașată la prezentul Regulament. Cadrul didactic va fi considerat “Participant” în sensul prezentului Regulament. Cadrul didactic poate coordona echipa, dar nu se poate implica direct în realizarea scopului prezentului concurs.
  • Pot participa la concurs doar clasele selectate de Organizator (1 clasă pe liceu pe modelul primul venit, primul selectat de Organizator), care s-au înregistrat corespunzător și au primit un pachet de concurs de la NOARK după încheierea etapei de înscriere, numărul de pachete fiind limitat la 28. După epuizarea numărului de pachete de concurs, alți participanți la concurs nu vor mai fi acceptați, iar organizatorul va anunța pe site-ul concursului epuizarea locurilor de participare, dacă acest lucru se întâmplă înaintea expirării perioadei de înscriere. Doar un Participant selectat din fiecare liceu poate participa. Participantii selectați vor fi anunțați pe email sau pe pagina de concurs https://noark-schools.com/ro/homepage-ro/ la data de 30.09.2023, iar pachetele Noark de concurs vor fi trimise prin curier în perioada 1.10.2023 – 20.10.2023.
  • Nu pot participa la concurs persoanele care sunt implicate în realizarea oricăror activități cu Organizatorul, sau persoane înrudite cu angajații Organizatorului (art. 22 din Legea nr. 89/2012 Cod. civil) sau persoane care colaborează direct sau indirect la Concurs.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 1. Desfășurarea Concursului

Participantul trebuie să-și înregistreze clasa completetând formularul online de pe pagina de concurs https://noark-schools.com/ro/homepage-ro/ până la 30.09.2023transmițând și Notele de Informre GDPR menționte de la art. 3.2. de mai sus.

Începând cu 01.10.2023, Participanții vor primi un pachet de concurs cu ajutorul căruia trebuie să creeze orice aplicație funcțională (domeniu electric sau aplicație electrică cu titlu de exemplu pornirea unui motor electric, tablou electric, etc.). Pot participa la concurs doar clasele selectate de Organizator care au primit pachet de concurs de la NOARK în termenul specificat la art. 3.2. de mai sus. Fiecare clasă reprezintă un singur participant. Clasa pe care o reprezintă Participantul are sarcina de a crea orice aplicație funcțională folosind cel puțin 50% din produsele primite în pachetul de concurs, produsele NOARK trebuind să iasă în evidență prin orice mijloace.

Fiecare clasă reprezentată de Participant va crea apoi un scurt videoclip de maximum 240 de secunde (4 minute), care va conține o prezentare de bază și o descriere a aplicației, dar și demonstrația funcțiilor și caracteristicilor acesteia. Videoclipul va fi trimis la adresa de e-mail [email protected] până la data de 20.11.2023.

Videoclipurile trimise vor fi publicate pe site-ul Organizatorului www.noark-schools.com, unde în perioada 21.11.2023 – 20.12.2023, vizitatorii site-ului pot vota clipul preferat folosind butonul VOTEAZĂ. Fiecare vizitator al site-ului poate vota o dată pe zi pentru un videoclip de pe o adresă IP.

Primele 5 videoclipuri care primesc cele mai multe voturi, trec în runda finală. În runda finală, videoclipurile câștigătoare vor fi evaluate de un juriu format din trei angajați Noark desemnați de Directorul General prin proces verbal – Comisia de Jurizare formată din 3 membri. Ei vor evalua videoclipurile pe baza următoarelor criterii:

• Creativitatea soluțiilor

• Vizibilitatea produselor

• Video înregistrat

• Descrierea proiectului

Comisia de Jurizare va selecta 3 videoclipuri câștigătoare care îndeplinesc cel mai bine criteriile de evaluare.

Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de concurs, rețelele de socializare și site-ul www.noark-electric.ro, în data de 16.01.2024.

2. Regulile Concursului

Regulile concursului intră în vigoare la 30.09.2023, iar premiile sunt anunțate public pe site-ul www.noark-school.com la data de 16.01.2024. Participanții sunt înștiințați despre regulile concursului prin aceleași canale, iar prin înscrierea la concurs își dau acordul pentru respectarea lor.

Pot participa la concurs doar Participanții selectați așa cum au fost anunțați pe mail și care au primit un pachet de concurs de la NOARK în perioada menționată mai sus. Participantul, prin clasa pe care o reprezintă are sarcina de a crea orice aplicație funcțională folosind cel puțin 50% din produsele primite în pachetul de concurs, produsele NOARK trebuind să iasă în evidență.

NOARK prin Comsia de Jurizare, pe baza de proces verbal, are dreptul de a respinge videoclipurile din competiție care nu se potrivesc cu specificațiile prezentate în prezentul Regulament.

Videoclipurile cu prezentarea aplicațiilor trebuie să respecte, de asemenea, toate regulile pentru postarea videoclipurilor pe rețeaua socială Facebook a Noark Electric. Mai multe informații despre regulile pentru conținutul publicat sunt disponibile pe Facebook – pagina Noark Electric.

Videoclipul nu poate fi publicat pe niciun alt portal, rețea socială sau site web în timpul sau după concurs fără acordul Organizatorului. Participanții au dreptul să creeze un link către videoclipul postat pe site-ul Organizatorului prin intermediul rețelelor sociale, portalurilor sau alte site-uri web și să îl transmită Organizatorului. Organizatorul va putea utiliza aceste videoclipuri în scopuri de marketing și publicitate.

3. Procesul de votare

Se poate vota aplicația preferată doar în perioada 21.11.2023 – 20.12.2023 pe site-ul concursului www.noark-school.com.

Fiecare vizitator al site-ului poate vota o dată pe zi pentru un videoclip de pe o adresă IP.

Este interzisă folosirea și publicarea link-urilor către vot pe pagini ale grupurilor înregistrate pe rețelele de socializare unde se cumpără sau se oferă voturi fără participarea reală a persoanelor fizice, sau să se folosească roboți, conturi false sau alte metode de vot care nu permit votul corect al persoanelor fizice. Videoclipurile și linkurile către videoclipuri pot fi publicate fără restricții pe alte site-uri de rețele sociale.

Voturile făcute cu încălcarea acestor reguli nu vor fi luate în considerare în concurs.

De asemenea, voturile acordate care încalcă urmatoarele reguli nu vor fi luate în considerare

a) Aplicația înscrisă la concurs nu îndeplinește condițiile de participare (cantitatea componentelor, vizibilitatea acestora) așa cum va stabili prin proces verbal Comisia de Jurizare;

b) Videoclipul de concurs trimis nu corespunde cerinței concursului și prezentului regulament sau încalcă unele reguli de publicare pe rețelele de socializare așa cum va stabili prin process verbal comisia de Jurizare și astfel respectivele proiecte vor fi descalificate din concurs pe bază de proces verbal;

c) S-a stabilit că voturile participantului au fost obținute în mod neautorizat sau interzis conform prevederilor prezentului regulament;

d) Participantul, sau o terță persoană în numele său, a publicat o cerere de vot în grupuri interzise (grupuri înregistrate pe rețelele de socializare unde se cumpără sau se oferă voturi fără participarea reală a persoanelor fizice de pe rețelele de socializare);

e) A existat o altă încălcare fundamentală a acestor reguli așa cum va stabili prin process verbal comisia de Jurizare;

Deciziile comisiei de Jurizare vor fi publicate pe site-ul https://noark-schools.com/ro/homepage-ro/  în termen de 24 ore de la adoptarea lor

4. Premiile și acordarea Premiilor

Ce pot câștiga Participanții?

- 3 premii de 1500 euro (contravaloarea în lei) fiecare pentru școala în cadrul careia activează Participantul câștigător.

- 3 premii de 500 euro (contravaloarea în lei) pentru Participantul care prin echipa de elevi a realizat proiectul câștigător.

În cazul câștigării sumei de 1500 euro (contravaloarea în lei) pentru școala în cadrul căreia activează Participantul câștigător, si a sumei de 500 euro (contravaloarea în lei) pentru Participant, premiul va fi acordat direct liceului, respectiv Participantului, pe baza unui contract de sponsorizare având ca obiect dezvoltarea de proiecte aplicate în viitor chiar și în alte domenii. În cazul în care liceul sau Participantul refuză să semneze sau să încheie contractul de sponsorizare, premiul se pierde. Organizatorul va asigura livrarea și retragerea premiului fără întârzieri nejustificate după îndeplinirea condițiilor de obținere a premiului. Premiul obtinut poate fi acceptat de către directorul școlii, reprezentantul acestuia sau un profesor de clasă cu autorizație scrisă - aprobarea directorului școlii sau a reprezentantului acestuia, respectiv va fi acceptat de către Participant și școală. Câștigătorii nu sunt obligați să accepte premiile. Premiile nu se pot schimba. În cazul în care câștigătorii nu revendică premiile în termen de 30 de zile de la publicarea pe site-ul https://noark-schools.com/ro/homepage-ro/ a căștigătorilor, posibilitatea de a solicita premiul încetează.

SECȚIUNEA 5. AUTORITATEA ȘI RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 • Imposibilitatea Participanților de a intra în posesia Produselor Noark pentru realizarea scopului concursului sau a Premiilor, din motive independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

Organizatorul va răspunde oricăror întrebări ale Participanților sau potențialilor participanțti adresate pe adresa de email [email protected] în termen de 5 zile de la primirea mesajului.

SECȚIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la Concurs, Participanții sunt de acord că Organizatorul Concursului are dreptul de a utiliza datele personale, înregistrările video și audio referitoare la Participanți si elevii care realizaza proiectul, doar în interesul derulării prezentului concurs. Ulterior finalizării concursului, Noark va putea folosi datele personale ale Participanților și ale elevilor implicați în scopuri de publicitare si de marketing, sens in care Participantii si elevii care participă la proiect, odată cu înscrierea în concurs vor trimite și Nota de Informare atașată. În cazul minorilor (elevi), aceasta va fi semnată de către părinți sau reprezentanții legali. În lipsa transmiterii tuturor Notelor de Informare odată cu înscrierea în concurs, înscrierea va fi invalidată de Comisia de Jurizare pe bază de proces verbal și aceștia nu vor putea participa la concurs.

Numele anumitor câștigători - persoane fizice pot fi publicate în mass-media și pe internet. Organizatorul are dreptul de a utiliza detaliile electronice ale contactului furnizate de participanții la concurs Organizatorului în scopul difuzării de comunicări comerciale prin mijloace electronice numai în legătură cu Participantul și elevii care participă la realizarea proiectului în baza Notei de Informare semnată, la care Participantul și elevii își exprimă consimțământul prin furnizarea contactului.

Organizatorul, în calitate de administrator, va prelucra datele personale ale Participanților și elevilor care participă la realizirea proiectului în conformitate cu prezentele reguli de concurs, în scopul îndeplinirii relației contractuale dintre Organizator și Participantul la concurs și elevi, care este creată prin participarea lor la concurs. În cazul dat, se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu necesită consimțământ, al cărei temei juridic este articolul 6 alin. 1 lit. b) Regulamentul GDPR. Organizatorul va prelucra datele personale ale Participanților și elevilor care participă la realizarea proiectului în măsura necesară implementării concursului, pe o perioadă de maximum 10 ani de la anunțarea câștigătorilor concursului. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale câștigătorilor, de asemenea, în scopuri de marketing constând în promovarea Organizatorului, a produselor și/sau serviciilor acestuia și a concursurilor organizate de acesta sub formă de asemănări și alte expresii personale ale Participanților și elevilor, înregistrări audio, vizuale și/sau audio-vizuale ale câștigătorului/ câștigătorilor și publicarea acestora în materialele publicitare ale Organizatorului, pe o perioadă de maximum 10 ani din ultima zi a perioadei de concurs. Organizatorul va prelucra datele personale ale Participanților la concurs și ale elevilor, atât el însuși, cât și în conformitate cu cerințele GDPR, va încredința unui terț - organizatorul concursului. Atunci când îndeplinesc condițiile prealabile stabilite de GDPR, Participanții la concurs elevii care participă la realizarea proiectului care au trimis Nota de Informare semnată, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi în conformitate cu prelucrarea datelor lor personale: (i) dreptul la informare gratuită despre tipul de date cu caracter personal pe care organizatorul le prelucrează; (ii) dreptul de a corecta datele cu caracter personal incorecte prelucrate; (iii) dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate; (iv) dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal; (v) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal. Participanții și elevii care participă la realizarea proiectului au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). Participanții și elevii care participă la realizarea proiectului își pot exercita drepturile mai sus menționate cu organizatorul, la datele de contact menționate mai sus, sau la adresa de e-mail: [email protected], sau pot contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa Organizatorului, prin adresa de e-mail: [email protected].

Informații suplimentare posibile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile pe site-ul Organizatorului https://www.noark-electric.cz/en/privacy_policy.

Nota de Informare GDPR este atașată prezentului Regulament.

NOARK ELECTRIC S.R.L

Prin reprezentant legal,